Gatubelysning

Säters kommun ansvarar för ca 3700 belysningspunkter längs gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser parkytor mm. Säters kommun byter löpande ut belysningen till LED-belysning. Förändringen innebär såväl miljövinster som energivinster.

Information om gatubelysning

  • Lag eller författning ger inte stöd för krav till anordnande av trafikbelysning. Belysning är en service där väghållaren (kommunen) avgör omfattning och kvalitetsnivå.
  • Kommunens entreprenör gör kontinuerliga besiktningar för att säkerställa att gatubelysningen fungerar som det är tänkt. Ibland kan det dock på grund av kabelfel ta lite tid innan belysningen fungerar igen efter anmälan.

Generella prioriteringskrav

  • Fel som är akuta och kan utgöra fara för el ska åtgärdas omedelbart efter anmälan.
  • Fel som ska åtgärdas snarast är till exempel då stora områden är släckta, en hel gata, hållplatser eller gångtunnlar.
  • Fel som ska åtgärdas inom rimlig tid är till exempel då tre eller fler lampor i rad slocknat på bostadsgator, två eller fler på separat gång- och cykelbana, en korsning som är släckt, en trappa som är släckt eller då längre partier (flera hundra meter) på trafikleder är släckta.

Vill du lämna en felanmälan kan du ladda ner en app till din mobiltelefon och göra din felanmälan via den. Sök efter ”Felanmälan Säters kommun” i App Store eller Google Play.

Du kan också kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000 eller använda formuläret för på kommunens webbsida för felanmälan.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.