Pågående planarbeten

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Dokumenten talar om hur och var staden får bebyggas, och hur vägar och parker ska anläggas.

Under ett planarbetet tas nya detaljplaner fram, det vill säga man prövar om ett förslag till markanvändning är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen (PBL). Du hittar plan- och bygglagen på Sveriges riksdags webbplats.

Vissa detaljplaner är i uppstartsfasen medan andra har kommit längre i processen och är i skeden där du kan tycka till om förslaget till detaljplan.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.