Stadsplanering

Stadsplanering handlar om att översiktligt eller på detaljerad nivå planera vad kommunens mark- och vattenområden ska användas till idag och på lång sikt.

För att åstadkomma detta är en väl fungerande stadsplanering en väsentlig del för Säters utveckling. Via exempelvis översiktsplaner, detaljplaner, program samt områdesbestämmelser läggs grunden för hur den byggda miljön runt om i Säters kommun ska utformas. Det handlar främst om den fysiska miljön, den vi kan se och ta på, men bidrar samtidigt också till den upplevda, sociala miljön. Genom en god stadsplanering kan utanförskap minskas och en tillgänglig och inkluderande kommun för alla skapas. Grunden för all planering sker i linje med kommunens antagna vision.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.