Trafik och gator

Gatuenheten ansvarar för att kommunens gator plogas, sandas och underhålls. Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar. Dessutom finns det inom kommunen ett antal vägsamfälligheter.

Vägnätet i trästaden Säter härstammar från 1600-talet och det är fri parkering i Säters tätort på anvisade platser.

Det här gäller dig som fastighetsägare

Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana krävs det vissa fria höjder:

  • över gångbana; minst 2,5 meter
  • över cykelväg; minst 3,2 meter
  • över körbana; minst 4,6 meter.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Vi ber dig kontrollera om du som fastighetsägare bör göra några åtgärder. Mer information finns på kommunens webbsida om fri sikt.

Har du frågor eller funderingar, kontakta gärna gatuenheten på telefon 0225-55 000.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.