Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Kommunen, länsstyrelsen och Trafikverket har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter (LTF).

LTF är en regel som gäller inom ett speciellt område eller en plats. Lokala trafikföreskrifter märks oftast ut med vägmärken för att visa var och hur bestämmelsen gäller.

Det är samhällsbyggnadsnämnden i kommunen som beslutar om hastighetsbegränsningar, parkerings-och stoppförbud, samt övriga trafikregleringar på kommunens gator och vägar. Nämnden är också remissorgan till Länsstyrelsen vad gäller trafikfrågor rörande det allmänna vägnätet och vissa vägföreningar i kommunen. Här behandlas även ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökningar om breda transporter etc. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.

Trafiksäkerhet

Den viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn är hastigheten. Kommunen arbetar därför med hastighetssäkring i gatunätet i enlighet med skriften ”Rätt fart i staden”. Samråd har skett med Trafikverket och med kommunens invånare.

Hastighetsdämpande åtgärd

Har du önskemål om exempelvis blomlådor som farthinder för att dämpa hastigheten på din gata kan du ansöka om detta via kommunens e-tjänst. Har du inte tillgång till e-tjänster kan du också kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.