Renhållning

Det är kommunen som har ansvar för renhållningen på allmänna platser. Det är miljöbalken som reglerar kommunens ansvar när det gäller tillsyn över avfallshantering.

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning av ytor som hör till fastigheten. I det ansvaret ingår även att plocka upp och transportera bort nedskräpande föremål på gångbanor som ligger i anslutning till fastigheten.

Renhållning på allmänna platser

  • Centrala Säter: Tillsyn cirka tre gånger per vecka (extra städning planeras i samband med evenemang).
  • Gång- och cykelvägar: Vårstädas efter vintern samt vid behov.
  • Hundlatriner: Töms en gång var fjortonde dag eller vid behov.
  • Återvinningsstationerna: Säters kommun ansvarar för skötsel, städning och tömning på återvinningsstationerna. Både tömning och städning sker löpande.
  • Övriga ytor: Vårstädas efter vintern samt vid behov.

Om du upptäcker något fel när det gäller renhållning på allmänna platser kan du göra en felanmälan via kommunens formulär för felanmälan eller ring till kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Du kan också ladda ner appen till din mobiltelefon och göra din felanmälan via den. Sök efter ”Felanmälan Säters kommun” i App Store eller Google Play.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.