Bredband och fiber

Bredbandsstrategi

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025. Regeringens bredbandsstrategi innehåller tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Säter kommuns mål följer regeringens mål. De flesta fastigheter i Säter har tillgång till fiber – om de vill. Att ha tillgång till behöver inte innebära att du ansluter dig. Det beslutar du alltid själv.

Kommunens roll

Säters kommuns uppgift är att samordna kunskapen om utvecklingen av fiber. Kommunen driftar inga egna anläggningar utan det gör något av företagen ovan. Kommunen försöker stimulera aktörer att söka medel för och sedan anlägga fiber även där det finns få fastigheter och oklar efterfrågan.

Kommunens fibersamordnare

Kommunens fibersamordnare når du genom kommunens växel på telefon 0225 55 000 eller e-post kommun@sater.se.

Bredband i Säter

Fiber

Om du vill installera fiber kan du börja med att kolla om din fastighet har tillgång till fiber på till exempel Kurbit, Bredbandsval.se eller Bredbandskartan.

Om du inte har tillgång till fiber

Om det visar sig att du inte har tillgång till bredband vid din fastighet kan du kontakta Dala Energi, Telia, Open Infria, Global Connect eller Post- och telestyrelsen.

Det är viktigt att du signalerar att du vill ha bredband via fiber så att leverantörerna förstår att det finns en efterfrågan. I vissa fall går det att få stöd av PTS för att dra fiber till din fastighet.

Fiber eller mast?

Generellt sett är bredband via fiber stabilare men dyrare än luftburen, medan det luftburna kan finnas där det är svårt att dra fiber.

Mast

På vissa adresser erbjuds luftburen uppkoppling med MikroNät eller Telia.

Att välja leverantör av tjänster

När väl fibern finns på plats kan du välja paket hos alla olika leverantörer. Kurbit, till exempel, söker bland 20 olika företag som erbjuder olika lösningar.

Områden med tillgång till bredband via fiber

 • Samtliga Säterbostäders lägenheter i hela kommunen.
 • Vissa privata lägenheter (företrädesvis i centralorten)
 • Åsenområdet i Säter
 • Burhagsområdet i Säter
 • Solvarbo (tätort)
 • Lövåsen och Nyberget
 • Karlsgårdarna
 • Gamla Dalsbyn
 • Västerby
 • Mora By
 • Enbacka
 • Kyrkberget
 • Naglarby
 • Backa
 • Våbäck
 • Pingbo
 • Gussarvshyttan
 • Österby
 • Arkhyttan
 • Stora Skedvi
 • Bispbergshyttan

Utbyggnad av fibernät

I Säters kommun finns det idag flera operatörer som äger och bygger fibernät. I dessa fibernät finns sedan olika tjänsteleverantörer som nyttjar fibernätet för att leverera tjänster hem till dig. Bredband till din fastighet är inget som kommunen tillhandahåller, däremot ser kommunen till att bygga så kallat ortsammanbindande fiber så att det finns möjlighet för de olika operatörerna eller fiberföreningar att bygga så kallade bynät.

Hur får vi ”fiber till byn”?

För att få fiber till din by måste intressegraden vara hög, minst 50-60 procent av fastigheterna måste vilja ha fiber, ibland mer beroende på förutsättningarna. Enklaste sättet är att skapa en arbetsgrupp i byn eller området som gör att intresset i byn ökar. Det bästa är att de som bor i byn eller området är överens om en leverantör. Ju större volym ju intressantare blir det för leverantörerna. Ett annat sätt är att bilda ekonomisk förening och att bygga nätet i egen regi. Detta ger troligen en lägre kostnad för fastighetsägarna. Bidrag för ”bynäten” är sökta, och kan överlåtas till exempelvis en ekonomisk förening eller en operatör som planerar att bygga fibernät i byn eller området.

Byar i Säter som har en ortsammanbindande fiber:

 • Bispbergshyttan
 • Bispberg
 • Uppbo
 • Dyviken
 • Gussarvshyttan
 • Pingbo

De fastigheter som ligger i nära anslutning kan också få del av den ortsammanbindande fibern.

Byar i Säter som planerades att få ortsammanbindande fiber under 2021 var:

 • Yttre Heden
 • Pungmakarbo
 • Fiskarbo
 • Nisshyttan
 • Mårtensgård

Kommunen ser över möjlighet att sök bidrag för fler byar som saknar ortsammanbindande fiber.

Områden med planerade/pågående projekt för ”bynät”

 • Silvbergsområdet (Säters kommun bygger i området)
 • Yttre Heden med omnejd (byggnation pågår)
 • Pungmakarbo (byggnation pågår)
 • Bispberg (Byggbeslut av Open Infra, byggstart vecka 27 2021)
 • Fäggeby/Uppbo med omnejd (byggnation pågår, klart 2021)
 • Fiskarbo (byggnation pågår)

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.