Asfalt

Planerat underhåll och ombyggnad av gator

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa slitaget av gator och vägar. Bussgator och matargator prioriteras utifrån planeringsperspektiv avseende asfalteringsåtgärder. Även ytor som används av oskyddade trafikanter prioriteras i planeringen.

Varje år lagas eller byts ut ca 2,1 procent av den totala kommunala vägytan. Det motsvarar en genomsnittlig underhållscykel på ca 48 år, vilket innebär att det tar 48 år innan alla kommunala gator i Säter är omasfalterade.

För att planera ett beläggningsunderhåll inventeras och analyseras gatorna systematiskt årligen. En inventering av alla kommunala gator och vägar gjordes 2008. Resultatet från inventeringen används som del i gatuplanen. Det är gatukontorets planering över vilka vägar som ska asfalteras eller grävas om. Inventeringen visade även att många gator är i sådant skick att det inte räcker att asfaltera om dem, utan det krävs att gatan grävs om för att uppnå önskvärd standard. Målet är att belägga 10.000 m²  asfalt per år.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.