Parkeringsplatser

Kommunens lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering

Förbud att stanna och parkera fordon inom de tättbebyggda områdena i kommunen

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande:

  • 1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon inte stannas eller parkeras i park, plantering och annan terräng som är allmän platsmark.

Villkor för parkering inom tätbebyggda områden

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 13. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande:

  • 1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon på gata, väg, parkerings­ plats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Förbud att parkera tunga fordon med flera vissa tider inom

tätbebyggda områden

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande:

  • 1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får lastbilar med totalvikt över 3,5 ton, traktorer, släpvagnar och motorredskap inte parkeras på allmänna platser som gator, vägar, torg och parker.
  • 2 § Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 19.00 och 06.00.

Villkor för parkering inom tätbebyggda områden

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 13. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) före­ skriver Säters kommun följande:

  • 1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon på gata, väg, parkerings­ plats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Förbud att parkera fordon på vändplaner inom tätbebyggda områden

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande:

  • 1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon inte parkeras på särskilt anordnade vändplatser, byggnadstekniskt utformade vändplaner, och som är utmärkta med härför avsett vägmärke enligt vägmärkesförordningen (1978:l00l)(vändzon).

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.