Enskilda vägar

Varje år delar Säters kommun ut driftbidrag för enskilda vägar. Det gör vi för att vägarna ska vara tillgängliga och användbara för boende på samma sätt som allmänna vägar.

Bidrag för enskilda vägar

Sveriges vägnät består av 98 400 km statliga vägar, 46 500 km kommunala gator och vägar samt 75 900 km enskilda vägar som har statsbidrag. Det tillkommer också ett stort antal enskilda vägar utan statsbidrag. Du som är väghållare för en enskild väg inom Säters kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar som är öppen för allmän trafik året runt.

Två olika sorters bidrag

Det finns två olika sorters bidrag som delas ut av kommunen:

  • Årligt driftsbidrag: Ett årligt bidrag som betalas ut och är baserat på den enskilda vägens längd. Bidraget ska vara ett stöd för den dagliga driften av vägen som exempel vinterväghållning, grusning, hyvling med mera.
  • Förstärkningsbidrag: Om vägen behöver byggas om eller rustas upp, exempelvis byte av vägtrummor. Ansökan ska först göras till Trafikverket som prövar ansökan. Om Trafikverket godkänner ansökan är det normala förfarandet att även kommunen stöttar med ca 15 procent av upprustningskostnaden. Dock är möjligheten till extra driftbidrag beroende av det aktuella budgetläget för kommunen. Du kan läsa mer om statligt driftbidrag på Trafikverkets webbplats.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.