Ansökan om stöd vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva stöd på olika sätt. Rätten till sådant stöd regleras i socialtjänstlagen och kallas därför bistånd. Vissa insatser regleras i Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Hit vänder du dig

Det är kommunen som ansvarar för handläggningen och du vänder dig till någon av våra biståndshandläggare eller LSS-handläggare om du undrar över något.

Det här kan du ansöka om

 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • daglig verksamhet.

Så går ansökan till

 1. Du kontaktar oss
  Kontakta någon av LSS-handläggarna. Det är LSS-handläggaren som utreder din ansökan och svarar på frågor. Vid behov bokar du in en tid för hembesök.
 2. Du gör en ansökan
  LSS-handläggaren hjälper dig göra en ansökan.
 3. Utredning
  Först görs en utredning om personkretstillhörighet som ligger till grund för insatser enligt LSS. Därefter utreds din ansökan utifrån ditt behov.
 4. Ett beslut fattas
  LSS-handläggaren beslutar om ansökt insats. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan, anges skälen i beslutet. Skulle dina behov ändras med tiden kontaktar du LSS-handläggaren igen för en ny ansökan.
 5. När får jag besked om beslutet?
  Ansökningar hanteras skyndsamt. Efter att du fått ett bifall ska dina insatser verkställas senast inom tre månader.

Om du är missnöjd med beslutet

LSS-handläggaren är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. LSS-handläggaren kan hjälpa dig att överklaga.

Hjälp att ansöka

Om du inte själv kan ansöka kan en god man, utsedd av förvaltningsrätten, göra det i ditt ställe. Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan, så länge du inte gett din fullmakt åt någon annan.

Det här kostar stödet

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Om du beviljas insatser enligt socialtjänstlagen beräknas avgiften utifrån dina inkomster och utgifter och kan därför variera från 0 kronor upp till gällande maxtaxa.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.