Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet. Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd av sociala sektorns socialpsykiatri.

Inom sociala sektorns socialpsykiatri kan du få stöd i form av boendestöd, sysselsättning för vuxna eller boende. För att få reda på om du har rätt till stöd eller för att göra en ansökan kan du vända dig till en biståndshandläggare, som ger dig mer information.

Din ansökan utreds enligt socialtjänstlagen (SoL) och biståndshandläggaren ger dig ett beslut som visar om du kan få stöd eller hjälp.

Om du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt kan du kontakta Psykiatrimottagningen i Borlänge på telefon 0243-49 70 60.

Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendet Björkgården

Björkgården är kommunens boende för personer med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar. Boendet är ett boende med personal dygnet runt. Här finns åtta lägenheter med gemensamt utrymme för gemenskap.

Boendestöd

Boendestöd ger socialt och praktiskt stöd i hemmet, i första hand till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personalen ger vägledning i vardagssituationer som till exempel:

  • personlig hygien
  • tvätt
  • inköp
  • deltagande i samhällslivet.

Aktiviteterna görs tillsammans med den enskilde och personalen arbetar för att stärka förmågan att den enskilde själv ska kunna hantera sin vardag och sitt liv trots funktionsnedsättningen.

Vård och stödsamordning

Personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik som behöver stöd och  insatser från olika aktörer kan få hjälp av en vård- och stödsamordnare att samordna sina insatser. Arbetsmetoden har enligt forskning och evidens en hög prioritet i de nationella riktlinjerna.

Om du vill ha stöd och hjälp av en vård- och stödsamordnare vänder du dig i första hand till ditt boendestöd, alternativt till enhetschefen för socialpsykiatrin i kommunen.

Arbetshandledare

Har du en psykisk funktionsnedsättning eller psykiskt sjukdom har du rätt enligt socialtjänstlagen att ansöka om daglig sysselsättning hos arbetshandledarna. Genom stöd i form av arbetsträning och social träning skapas förutsättningar för att finna sin plats i arbetslivet och samhällelig gemenskap.

Boendet Bergsgården

Bergsgården är ett eget boende som du hyr. Lägenheterna är till för dig som har svårt att klara ett eget boende ute i samhället. Lägenheterna kan även användas för dig som ska slussas ut från psykiatrisk slutenvård och behöver få prova att leva i egen bostad. Bor du på Bergsgården kan du ansöka om boendestöd hos kommunen.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.