Praktisk information om Kulturskolan

Anmälan till kurs eller kurser

För att anmäla dig till våra inspirerande ämneskurser på Kulturskolan, använd kommunens e-tjänst Kulturskolan ansökan/återbud på etjanster.sater.se eller kontakta oss för att få en anmälningsblankett via post. Du är välkommen att anmäla dig till flera ämnen samtidigt. Antagningen sker löpande under läsåret, och du får besked genom vår e-tjänst eller per brev när det finns tillgängliga platser för det valda ämnet. Du får gärna anmäla dig till fler ämnen.

Antagningsbesked

Antagning sker löpande under läsåret och du får besked via vår e-tjänst eller per brev när plats finns på valt ämne. Vi skickar inte bekräftelse på inkommen anmälan om du anmäler dig på annat sätt än via vår e-tjänst.

Kö till ämneskurser

Om det inte finns plats på vald ämneskurs läggs ansökan in i vårt kösystem som sorteras efter ämne och anmälningsdatum. När plats finns får du ett meddelande via e-tjänsten eller brev.

Lektioner

Undervisning sker enskilt eller i grupp beroende på ämnesval. Lektionstid är 20–30 minuter för enskild elev eller 30–60 minuter för grupp. Lektionstiden är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och ämnesläraren. Eleven är garanterad minst 24 lektionstillfällen per läsår med sin lärare. Om du själv eller ditt barn är frånvarande från lektioner får du inte extra lektioner.

Så mycket kostar det per termin

  • ämneskurs: 700 kronor
  • ämneskurs i grupp: 400 kronor
  • syskonavgift (syskon debiteras lägre avgift): 200 kronor
  • biämne (extra ämneskurs): 100 kronor
  • hyra av instrument: 200 kronor.

Vi hyr ut stråk- och blåsinstrument, men inte blockflöjt eller bordsxylofon.

Full avgift debiteras efter fyra lektionstillfällen.

Avanmälan

När eleven slutar ska du som är vårdnadshavare avanmäla det via Kulturskolans e-tjänst. Du kan också ringa eller mejla oss.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.