Naturbruk

Om utbildningen

Utbildningen utgår från Skolverkets nationella yrkespaket: Skötsel av utemiljöer eller djurskötare i mjölkproduktion. Utbildningarna går att kombinera och det går också att läsa ytterligare ett år för det lokala yrkespaketet Småskaligt jord- och skogsbruk.

Inriktningarna passar dig som vill jobba som anställd inom park och trädgård eller som djurskötare. Utöver de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet läser du även svenska eller svenska som andraspråk, biologi och om du vill och behöver, även andra grundskoleämnen.

För de elever som har annat modersmål än svenska förstärks utbildningen med extra stöd i svenska och yrkessvenska. Yrkespaketet läser du på två år. Vid behov kan utbildningstiden förändras på individnivå.

Utbildningens innehåll

  • gymnasiala yrkeskurser och eventuellt i grundskoleämnen som du behöver för yrket eller fortsatt utbildning
  • aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling
  • APL: arbetsplatsförlagt lärande
  • studiehandledning
  • tillgång till elevhälsa.

Möjliga utgångar

  • Anställning inom skola och förskola som elevassistent eller barnskötare.
  • Fortsatta studier inom vuxenutbildningen med sikte på förskollärare eller personlig assistent.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.