Språkintroduktion (IMS)

Om utbildningen

Språkintroduktionsprogrammet är en gymnasieutbildning för dig som är nyanländ, mellan 16–20 år och som behöver behörighet till nationella program. Detta är en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

På Språkintroduktion får du lära dig svenska som andraspråk och hur det svenska samhället fungerar. Du läser också andra ämnen som du behöver för nästa steg i din utbildning. På språkintroduktion läser du ett till fyra år. Hur lång tid du studerar beror på vilken skolbakgrund du har och vilket mål du har med din utbildning. Efter språkintroduktion kan du söka vidare till en annan utbildning; antingen inom gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare får du planera dina fortsatta studier.

Utbildningen innehåller

  • svenska som andra språk
  • grundskoleämnen och gymnasiekurser som du behöver för din fortsatta utbildning
  • aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling
  • studiehandledning på modersmål
  • tillgång till elevhälsa.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.