Svalan – pedagogisk omsorg

Hit till oss på Svalan i Gustafs är alla barn som är 1–5 år välkomna. Vi finns på en egen avdelning på förskolan Konvaljen.

Vi lägger stor vikt vid att träna den sociala kompetensen, vistas mycket utomhus, stärka självkänslan så att alla känner sig delaktiga och värdefulla och att alla ska få utvecklas och lära sig i sin egen takt.

Barnkonventionen löper som en röd tråd i vår vardag!

Ett av våra starkaste motton är: “Mycket kärlek och fasta regler och rutiner”

Öppettider: måndag–fredag kl. 06.30–18.00

Vi två pedagoger som arbetar på Svalan har lång erfarenhet av att arbeta med barn. Vi är ett väl sammansvetsat arbetslag som genom ett flexibelt arbetssätt alltid ställer upp för våra barn, vårdnadshavare och varandra.

Svalans värdegrundsord:

  • Sammansvetsade
  • Värdefulla
  • Ansvarstagande
  • Likasinnade
  • Alltid redo
  • Naturliga

Vi följer Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och även Läroplanen för förskolan: Lpfö 18, så att även “våra” barn ska ges samma förutsättningar som alla andra barn i kommunens förskoleverksamhet. Barnen som börjar på Svalan går kvar tills de börjar förskoleklass och behöver inte flytta till en annan avdelning vid en viss ålder, om inte så önskas.

Några dagar varje år har pedagogisk omsorg stängt. Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling.
Om barnet har behov av plats under dessa dagar ska du kontakta rektor.

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att ringa oss 0243-783 69 eller göra ett besök.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.