Ersättning till kommunala och fristående verksamheter

Faktura sänds i första hand som e-faktura:

  • Organisationsnummer är SE2120002247
  • GLN-nummer är 7362120002245

Det är viktigt att ange beställarens referenskod i fakturans fält för din referens. Referenskoden består av två siffror följt av ett antal bokstäver.

I andra hand som pappersfaktura till:

Säters kommun
Ref 15 IKE (för- och grundskola)
Ref 15 SGY (gymnasieskola)
Box 7
783 21 Säter

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.