Vision för Gruvplan

Trafikverket bygger om järnvägen i centrala Säter med syftet att öka kapaciteten på Dalabanan. Samtidigt rustas stationsområdet upp och nya gång- och cykeltunnlar byggs. För att möta förändringarna har kommunen tagit fram en vision över Gruvplansområdet, området mellan järnvägen och Säterdalen.

Förslag på tydligare gestaltning

Visionen är att ge platsen en form och skapa förutsättningar för en framtida mötesplats. En plats som sjuder av aktivitet men som också kan erbjuda lugn. En plats som är flexibel och kan byta skepnad från stora gröna ytor till marknader och evenemang, eller tillfälliga parkeringsplatser om behovet uppstår. Gruvplan kan få en mer greppbar form om olika ytor delas upp på ett tydligare sätt. I illustrationen syns bland annat de redan existerande tennisbanorna, en planerad skatepark samt förslag på hur platsen skulle kunna utformas. I förslaget ingår ett gångstråk, ytor för lek, umgänge, parkeringsmöjligheter och ett antal öppna gräsytor som både kan användas som ängsmark eller klippas ned för att ge plats för andra aktiviteter. Genom att ge Gruvplan en tydligare gestaltning kan också en bättre koppling mellan centrum och Säterdalen skapas.

Karta över gruvplan
Illustrationsplan över framtida markanvändning.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.