Tips inför möte med biståndshandläggaren

När du ansöker om en insats från kommunen får du träffa en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren tittar på vilka behov du har, hjälper dig att göra en ansökan och fattar sedan beslut om vilken hjälp du kan få.

Här får du tips inför mötet med biståndshandläggaren som förhoppningsvis kan hjälpa dig att få ett stöd som passar dig:

 • Tänk igenom och skriv ned dina behov. 
  Vad i vardagen har du svårt att klara av själv och vilken typ av stöd ser du skulle hjälpa dig? . Om du har svårt att komma fram till dina behov så skriv under några dagar ned vilka saker som är svåra att klara av. Då får du en tydlig bild av vad som alltid är svårt och vad som fungerar till och från beroende på dagsform.
 • Bilda dig en uppfattning om vilken typ av hjälp du vill ansöka om. 
  Du kan innan mötet kontakta kommunen och ta reda på vad kommunen erbjuder för olika typer av insatser som kan passa dina behov.
 • Fundera på om du har läkarintyg eller sjukvårdskontakter som du vill delge biståndshandläggaren på mötet. 
  Om dina behov beror på en sjukdom så kan biståndshandläggaren ofta göra en bättre bedömning av vilken hjälp du behöver om handläggaren får ta del av information från sjukvården och kanske prata med din distriktssköterska eller läkare.
 • Involvera en närstående.
  Om en närstående har möjlighet att delta på mötet så kan det vara ett bra stöd.
 • Informera biståndshandläggaren innan mötet om du har nedsatt förmåga att kommunicera.
  Du kan på  t.ex. ha talsvårigheter eller nedsatt hörsel eller så är kanske svenska inte ditt första språk. Om handläggaren får reda på detta innan mötet så kan handläggaren förbereda mötet utifrån de förutsättningarna.

På mötet

 • Ge biståndshandläggaren så mycket information du kan om vad du behöver hjälp med.
  Ju mer information du ger desto bättre chanser att du kan få alla de insatser som passar dig.
 • Kom ihåg att du väljer själv vad du vill ansöka om för stöd.
  Biståndshandläggaren hjälper dig ofta med din ansökan. Lyssna in eventuella förslag, men du har rätt att ansöka om vad du vill även om biståndshandläggaren förespråkar en annan lösning.
 • Fråga hur ansvarsfördelning och samverkan ser ut mellan kommun och landsting. 
  Om dina behov är sjukdomsrelaterade så är det bra att förstå samverkansformen mellan kommun och landsting för att känna att du får ett sammanhållet stöd.
 • Ansöka när du känner dig redo. 
  Du behöver inte göra en ansökan vid första mötet om du inte vill. Ta din tid att smälta informationen och tänka igenom hur du vill ha det. Kom också ihåg att du alltid kan göra en ny ansökan om du ändrar dig.
MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.