Säters kommun föreskrifter om frister för rengöring (sotning)

Beslutade den 2019-06-13

Med stöd av 3 kap. 1§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver Säters kommun följande.

Denna författning träder i kraft den 2019-06-13. Säters kommun tidigare föreskrifter om rengöring (sotning) ska samtidigt upphöra att gälla.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.