Riktlinjer vid stöd till personer med nedsatt rörelseförmåga eller funktionshinder avseende snöskottning

Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-27, § 84.

DNR 12/317.

Kvalificeringskrav för berörd tjänst fastställs till:

 • Ansökan skall ske via avsedd blankett 3.6.8
 • Sökande skall i sin ansökan kunna påvisa att sökande har nedsatt rörelseförmåga eller annat funktionshinder som hindrar dem att utföra snöskottning
 • Sökande måste vara boende samt skriven på berörd adress
 • Det får ej finnas make/maka/släkting eller annan person boende på samma adress som ej
  uppfyller kvalificeringskraven
 • Taxan höjs till 950 kronor per säsong
 • Snöskottning skall omfatta endast den del av tomtytan som är behövlig för den dagliga
  livsföringen, således röjning mellan bostadshuset till befintlig gata/väg samt till eventuella nödvändiga ekonomi- och sanitetsutrymmen.
 • Snöskottning av garageinfart prövas restriktivt. Bilen skall vara nödvändig för den dagliga livsföringen.
 • Snöskottning beviljas ej för uthyrd eller hyrd lägenhet, ej heller om yngre anförvant bor på eller i anslutning till fastigheten.

Beställ blanketten Ansök om snöskottning till personer med nedsatt funktionsförmåga via kommunens webbsida för blankettansökan.

Du kan också kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000 för att beställa blankett: 3.6.8 Blankett för ansökan av stöd till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder avseende snöskottning

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.