Reglemente för Säters kommuns miljö- och naturvårdsstipendium

Antagen: Kommunfullmäktige 2005-12-15, § 140

Syfte

Stipendiet utdelas som uppmuntran eller belöning för förtjänstfull insats. Kommunen äger
möjlighet att utdela stipendiet årligen.

Mottagarna

Stipendiet tilldelas den eller de som nedlagt ett omfattande och betydelsefullt arbete för miljö- och naturvården i Säters kommun. Stipendiet kan ges till enskilda personer, föreningar eller företag. Det nedlagda arbetet ska vara av ideell karaktär, eller väsentligt mer långtgående än vad som kan krävas utifrån gällande lagstiftning. Mottagarna behöver inte vara mantalsskrivna i kommunen.

Stipendiets storlek

Högst 10. 000 kronor per stipendium.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden utser mottagare av stipendiet.

Utdelning

Utdelning av stipendiet sker genom kommunfullmäktiges presidiums försorg vid en högtidlighet i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året eller vid annat lämpligt tillfälle.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.