Arkiv och forskning

Kommunstyrelsen är Säter kommuns arkivmyndighet och vid den finns Säters kommunarkiv. Kommunarkivet arbetar, utifrån arkivlagen och kommunens arkivreglemente, med dokumentstyrning, tillsyn och rådgivning i gallrings- och bevarandefrågor.

Kommunarkivet förvarar också de handlingar från kommunens verksamheter som ska bevaras för all framtid. Handlingarna har överlämnats för att allmänheten ska kunna granska hur kommunen styrs, för att säkerställa förvaltningens behov i sin handläggning och för att bevara bevis som är av juridisk betydelse. Arkiven är en del av vårt kulturarv och är en viktig källa för forskning.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.