Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkan eller annat samfund. Det finns inga fastställda regler eller ordning för den borgerliga begravningen. Den kan utformas just så personligt som du själv vill. Ingenting hindrar dig att ensam eller tillsammans med andra själv hålla i den borgerliga begravningen. Borgerliga begravningar kan också ha religiösa inslag om du vill.

Borgerliga begravningsförrättare finns i en del kommuner. Säters kommun har inte utsett någon borgerlig begravningsförrättare.

Dina rättigheter

En borgerlig begravning finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skatten. Det innebär att du har rätt till gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

Begravningslokal

I Säters kommun finns fyra lokaler som kostnadsfritt kan användas för borgerlig begravning. Det är gravkapellen i Säter, Gustafs och Stora Skedvi samt Enbackagårdens samlingslokal i Gustafs. Det går även bra att använda andra lokaler eller vara utomhus.

Begravningsombud

Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter har ansvaret för begravningsverksamheten i Dalarnas län. Ansvaret gäller även de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Enligt bestämmelser i begravningslagen ska därför särskilda begravningsombud utses för att bevaka hur församlingarna tar tillvara intressen för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Bevakningen gäller till exempel frågor om begravningsavgift och förändringar av begravningsplatser. Läs mer om Begravningslagen på Sveriges Riksdags webbplats.

Lars Zetterqvist är begravningsombud i Säter. Han nås via e-post på lars.zetterqvist@hotmail.com

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.