Program, planer och strategier

På den här sidan hittar du dokument som beskriver hur kommunen jobbar med exempelvis planer för barnrätt, avfall, vatten och avlopp, plan för giftfria förskolor och våld i nära relationer m.m. Du kan också läsa dokument om vilka strategier kommunen har för exempelvis hållbart byggande och digitalisering, samt vilka program och policys det finns i kommunen för brandskydd, fordon, miljö och hedersrelaterat våld m.m.

Här finns också information strategier, planer och program för Säterdalen.

Planer

Planer beskriver de aktiviteter kommunen ska genomföra under en viss tid eller vid en viss händelse.

Program

Ett program är ett samlingsdokument som innehåller policy, strategi, mål och riktlinjer inom ett verksamhetsområde.

Strategier

Strategier pekar ut en långsiktig riktning och målsättning för kommunens arbete.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.