Bolag och förbund

Delar av Säters kommuns verksamheter bedrivs i bolag eller förbund. Här finns information om bolagsordningar till dessa.

Säterbostäder

Säterbostäder AB är det kommunala bostadsbolaget och ägs av Säters kommun.  De äger och förvaltar fastigheter i ett 30-tal bostadsområden, 1000 lägenheter och 56 lokaler runt om i  kommunen.

Säters Kommuns Fastighets AB

Bolaget ska inom Säters kommun uppföra, köpa, sälja och förvalta lokaler för vård, undervisning, kontor och småindustri och därmed förenlig verksamhet.

Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningstjänsten Dala Mitt är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner, Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef. Förutom att släcka bränder arbetar de olycksförebyggande med brandskydd och säkerhet.

Falun Borlänge-regionen

Falun Borlänge-regionen är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommun. De arbetar inom kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur och byggande för att öka regionens attraktionskraft.

VR
Viktoria Robertsson

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.