Valnämnden

Ansvar

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande – ordinarie val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Det är ordinarie val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen.

Kommunen är en valkrets. En valkrets är ett geografiskt avgränsat område för vilket det ska väljas ledamöter till den beslutande församling som valet gäller. För val till Europaparlamentet utgör landet en valkrets.

Valnämnden ansvarar också för de extra val till riksdagen som beslutas av regeringen, som också beslutar vilken dag som ska vara valdag.

Sammansättning

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare och består av representanter från:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.