Revision

Här hittar du genomförda granskningar de senaste tre åren. Vill du se en granskning från tidigare år, kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000. Det finns sparade granskningar från 2014 och uppåt.

Säters kommun har fem förtroendevalda revisorer. Deras uppgift är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även revisorer för kommunens bolag. Det är kommunfullmäktige som väljer revisorer. Revisorerna ska kontrollera att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen avser ändamålsenligheten i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunens revisorer

  • Ordförande: Fredrik Andrén (L)
  • Vice ordförande: Torbjörn Gunnarsson (S)
  • Ledamot: Anders Johansson (C)
  • Ledamot: Sofie Byatt (M)
  • Ledamot: Kjell Nylèn (SD)

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.