Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särvux och kommunal vuxenutbildning. Nämnden svarar också för Kulturskolan och fritidsverksamhet för ungdomar.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för information avseende ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, enligt skollagen 1 kap 18 §.

Sammansättning

Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare och består av representanter från:

  • Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Moderaterna
  • Liberalerna
  • Kristdemokraterna
  • Miljöpartiet

Inom barn- och utbildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.