Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden som är av principiell karaktär och av stor betydelse för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Fullmäktiges 35 ledamöter väljs av medborgarna i kommunvalet som sker samtidigt med riksdagsval och val till Regionen vart fjärde år. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti får i kommunvalet.

Ledamöterna i Säters kommunfullmäktige representerar de åtta partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2022.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samarbetar och bildar den styrande majoriteten. De partier som är representerade i Säters kommunfullmäktige under nuvarande mandatperiod är:

  • Socialdemokraterna
  • Moderata samlingspartiet
  • Centerpartiet
  • Liberalerna
  • Vänsterpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Miljöpartiet De Gröna
  • Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser men även revisorer.

Kommunfullmäktige sammanträder cirka sju gånger per år. Datum hittar du på kommunens webbplats Möteskalender. Datum, tid och ärenden annonseras även i lokaltidningarna en vecka innan sammanträdet. Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarläktaren.

Sammanträdena direktsänds på webben med möjlighet att även titta efteråt. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Besluten verkställs sedan av de anställda i kommunens förvaltning.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.