Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom övriga nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget.

Kommunstyrelsens ansvarsområde är ekonomi, näringsliv, kommunikation, konsumentfrågor, personalfrågor, IT-frågor och fritidsfrågor.

Alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige.

Sammansättning

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare och består av representanter från:

  • Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Moderaterna
  • Liberalerna
  • Kristdemokraterna
  • Miljöpartiet

Kommunstyrelsen har utsett ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare, ett personalutskott med tre ledamöter och tre ersättare samt ett fritidsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. I utskotten bereds ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även Krisledningsnämnd.

VR
Viktoria Robertsson

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.