Tjänstepersonsorganisation

Säters högst beslutande tjänsteperson är Kommundirektören. Marita Skog är kommundirektör i Säter.

Säters kommun är organiserad i olika sektorer:

  • Kommunstyrelsesektorn
  • Sociala sektorn
  • Barn- och utbildningssektorn
  • Samhällsbyggnadssektorn

Varje sektor leds av en chef. Sektorerna är indelade i olika verksamhetsområden och enheter, med olika ansvarsområden. Varje verksamhetsområde och enhet har en chef.

Inom vissa områden samarbetar Säters kommun med andra kommuner. Till exempel har Säters kommun ingen egen upphandlingsenhet, utan den delar vi med flera andra kommuner, och enheten finns fysiskt i Ludvika. När det gäller räddningstjänst har vi även där en gemensam räddningstjänst som vi delar med flera andra kommuner i vår närhet.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.