Politisk organisation

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Säters kommun. Där finns 35 ledamöter.

Kommunstyrelsen har egna ansvarsområden. Övriga kommunala nämnder samt de kommunala bolagen fattar sina beslut självständigt, men kommunstyrelsen har uppsikt över deras verksamhet.

Kommunstyrelsen leds av en ordförande. Ordförande är också kommunalråd. Kommunalrådet är arvoderad för att jobba heltid med politik. Även andra poster kan vara arvoderade, men då på deltid. De flesta förtroendevalda jobbar med politik på sin fritid, och får timarvode för de möten de närvarar på.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.