Miljö- och byggnämnden

Ansvar

Miljö- och byggnämnden hanterar uppgifter relaterade till miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt byggverksamhet. Nämnden ansvarar för att genomföra och övervaka de regler och beslut som finns inom dessa områden, enligt vad som anges i lagar som berör byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller motsvarande myndigheter. Det är miljö- och byggnadsnämnden som utför kommunens roll som myndighet inom dessa specifika sektorer.

Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning avseende:

  • Enskild
  • Juridisk person
  • Kommunal verksamhet

Sammansättning

Miljö- och byggnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare och består av representanter från:

  • Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Moderaterna
  • Miljöpartiet

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.