Anmälan om kränkning eller annan diskriminerande behandling

Så här arbetar kommunen vid anmälan om kränkning eller annan diskriminerande behandling

Om ditt barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med personalen vid förskolan eller skolan.

Ett barn eller en elev som utsätts för kränkande behandling eller diskriminering av en vuxen på förskolan eller skolan ska vända sig till någon annan vuxen på förskolan eller skolan, till exempel lärare, kurator eller rektor. Den som får en sådan anmälan meddelar rektor.

Vuxen på skolan som märker att en annan vuxen på skolan kränker eller diskriminerar ett barn eller en elev ingriper direkt. Rektor informeras alltid om det som har hänt.

Rektor informeras också om det finns misstanke om att personal kränker barn eller elev. Om förälder upplever att personal kränker ett barn eller en elev uppmanas föräldern att kontakta rektor.

Barnet eller eleven kan naturligtvis också ta kontakten med hjälp av sin vårdnadshavare. Detta gäller oavsett om kränkningen skett direkt mellan barn eller elever eller genom meddelande på mobiltelefon, chatt eller liknande.

Utredning

Rektor startar en utredning för att reda ut vad som har hänt. När utredningen är klar kan förändringar ske i verksamheten som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I samband med att utredningen startar, så anmäler rektorn det till barn- och utbildningsnämnden.

Om ett barn eller en elev känner sig kränkt av rektor ska utredningen göras av sektorchefen.

Åtgärd

Förskole- eller skolledningen ansvarar för att ytterligare åtgärder sätts in.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.