Fri sikt – klipp häcken

I korsningen måste sikten vara fri

Din tomt måste du hålla i vårdat skick. Det innebär bland annat att växtlighet inte får hindra sikten för trafiken. Det är för att undvika olyckor.

Tips för dig som har hörntomt eller förgård (del av tomt närmast gatan)

  • Plantera häck (som ska klippas) minst 40 cm innanför tomtgränsen för att förhindra överhäng på gångbana. Överhäng  kan tvinga fotgängare att använda gatan istället för gångbanan.
  • Plantering av friväxande häckar anpassas efter höjd och bredd.
  • I hörntomter: Det ska vara fri sikt (så kallad sikttriangel) på minst 10 meter i alla gatukorsningar! Den så kallade sikttriangeln får du fram om du mäter 10 meter åt vardera håll från körbanans kant.
  • Utfart mot gata: Det ska vara fri sikt (så kallad sikttriangel) på minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
  • Inom sikttriangeln får växtlighet/mur/plank/staket vara högst 0,80 meter högt.

Enligt 3 kap 17 § Plan- och bygglagen anges bland annat: ”Tomter ska, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.”

Du kan läsa mer  och se bilder som förklarar mer i Sveriges kommuner och Regioners skrift ”Klipp häcken!”.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.