Detaljplaneprocessen

Arbetet med att ta fram en detaljplan, det vill säga detaljplaneprocessen, kan se ut på olika vis. Vissa steg är obligatoriska, medan andra beror på planens storlek samt vilket förfarande som används. De flesta planer tas fram via ett så kallat standardförfarande och antas i samhällsbyggnadsnämnden. Planer som frångår kommunens översiktsplanering eller som utgör större inverkan på allmänheten tas fram via ett utökat förfarande, där antagning sker i kommunfullmäktige. Planprocessen är en demokratisk och politisk process, där bland annat enskilda intressen vägs mot de allmänna.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.