Qaab cusub oo ku sabsan sida loo dalbado gaadiidka dugsiga

Gu’gan dhexdiisa waxaa jiri doona nidaam cusub oo codsi ah oo loogu talagalay gaadiidka dugsiga ama kaararka baska ee ardayda dhigata dugsiga khasabka ah. Waalidka ama qofka ka ah masuulka ilmahawaxa ay ka codsanayaan adeegga elektaroonigga ah ee degmada boggeeda internetka waxa ayna ku soo galayaan aqoonsiga elektarooniga ah. Haddii aadan haysan aqoonsi elektaroonig ah, waxa aad ka helaysaa adiga bangigaaga.

Tani waxa ay sidoo kale ku khusaysaa adigaa qudhaada ee leh carruur horeyba u haysatay kaarka gaadiidka dugsiga ama kaasrka baska dugsiga. Nidaamka cusub ee dalabka ma khuseeyo dugsiyada gaarka ah ama dugsiyada sare.

Dhamaan degmooyinka gobolka Dalarna waxa ay si wada jir ah ula shaqeynayeenin muddo ah Dalatrafik sidii loo hagaajin lahaa maaraynta kaarka basaska iyo gaadiidka dugsiga. Ujeedada isbedelkani waxaa ka mid ah in, socodka basaska si fiican loo qorsheeyey iyo sidaas darteed saamaynta deegaanka oo yaraata iyo sidaas oo kale kharashka oo la yareeyo.ogaalada ku saabsan sida loo codsado waxa ay kuu imanayaan waqti fiican ka hor inta aan codsiga la samayn.

Haddii aad hadda su’aalo qabtid hadda, la xiriir maamulaha baska dugsiga dhanka emayl: skolskjuts@sater.se

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.