Tempus

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet.

I Tempus registrerar vårdnadshavare barnets närvarotider i förskolan och fritidshemmet.

  • När ditt barn får en plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem får du automatiskt ett konto i Tempus. Barnet registreras i Tempus den dag barnet börjar på förskola eller fritidshem och det är först då vårdnadshavarna kan lägga schema för barnet.
  • Ladda ner appen  Tempus Hemma som finns i App Store och Google Play.
  • Du väljer Säter som område och därefter loggar du in med BankID.

Tempus logo

Detta händer när du har skaffat ett konto i Tempus

Tempus har en automatisk funktion för att påminna dig som vårdnadshavare om att registrera ditt barns schema. Du får ett mejl från Tempus med uppmaning att registrera schema, om det inte finns för kommande vecka. Om du får mejlet innan ditt barn har börjat sin placering, kan du markera barnet som Ledig tills schema finns registrerat.

Registrera ditt barns närvarotider på förskolan eller fritidshemmet så att personalen vet när du lämnar och hämtar ditt barn. Under introduktionsperioden i förskolan bestämmer personalen tillsammans med dig hur barnet ska närvara på förskolan.

Inför lov vill förskolan och fritidshemmet veta ditt barns närvarotider i god tid. Då kommer du att få ett mejl från Tempus att se över schema och registrera dessa närvarotider.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.