Ny förskola Siggebo

Just nu pågår framtagande av planhandlingar och utredningar inför beslut om ny detaljplan. Ny detaljplan möjliggör projektet.

Arbetet sker i rask takt med målsättningen om att det ska kunna ske ett samråd om detaljplanen kring sommaren 2024.

Eftersom projektet i grunden är en flytt av plats – från Skönvik till Siggebo, har det gjorts ett större arbete där berörd personal sammanställt vilka funktioner som verksamheten behöver. Det tas med och ligger till grund för det vidare arbetet som följer.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.