Planeringsstrategi

Kommunens översiktsplanering ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och hållas aktuell. Planeringsstrategin är ett verktyg för detta. Syftet med strategin är att belysa vilka förutsättningar med betydelse för den översiktliga planeringen som har förändrats, och vilka delar av befintlig översiktsplan som bör revideras.

Planeringsstrategi 2022–2026

I februari 2024 antog kommunfullmäktige planeringsstrategi 2022-2026. I den framgår att vissa delar av nu gällande översiktsplan är i behov av revidering. Det handlar bland annat om att översiktsplanen behöver bli mer vägledande när det kommer till temaområdena bebyggelseutveckling, energiproduktion, social hållbarhet med flera.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.