Översiktsplan – Bebyggelseutveckling

Säters kommun inrymmer både småstad och landsbygd. Här är det möjligt att bo vackert och lugnt men ändå ha storstadsliv, utbildning, arbete och andra aktiviteter inom räckhåll. i Säter finns både småstadens charm och unika landsbygdsmiljöer med röda dalagårdar, åkrar och skogar delvis i kontakt med Dalälven som flyter genom landskapet.

Temat fokuserar huvudsakligen på boendefrågor men i översiktsplanen kan du även läsa om arbetsområden, skola och förskola. Frågor som rör utvecklingen i Säters innerstad behandlas i ett eget tema.

Såväl bostäder som arbetsplatser i kommunen finns i främst i Säters tätort samt det centrala stråket tvärs igenom kommunen utmed Dalälven med tätorterna Gustafs och Stora Skedvi samt Solvarbo. Utmed samma stråk finns samtidigt kommunens bördigaste jordbruksmark.

Ny bebyggelse ska i huvudsak anknyta till eller komplettera befintlig bebyggelsestruktur. På så vis skapas förutsättningar för attraktiva boenden både i tätort och på landsbygden i olika delar av kommunen. Samtidigt bidrar det till en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling genom att befintlig infrastruktur och service kan utnyttjas och förstärkas. Eftersom stor del av kommunens jordbruksmark ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse, är det en viktig fråga att väga in i planeringen.

Kartbild över bebyggelseutveckling enligt översiktsplanen

Kartbild över bebyggelseutveckling enligt översiktsplanen i Säters kommun

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.