Översiktsplan – Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att människor med olika funktionsvariationer, men även barnfamiljer och äldre, utan svårighet ska kunna använda den allmänna miljön runt om i kommunen.

Människors möjlighet att delta i samhället är beroende av hur gator, torg och publika lokaler är utformade. Att så många som möjligt, trots en funktionsvariation, kan leva och förflytta sig utan stöd ifrån andra människor är en fråga om livskvalitet och människovärde. Kommunens vision är att alla ska kunna röra sig utan svårigheter i den allmänna miljön runt om i kommunen.

Riktlinjer och strategier för tillgänglighet

  • Åtgärder för en förbättrad tillgänglighet för befintliga allmänna platser ska planeras så att de kan utföras när ledningsarbeten, beläggningsarbeten eller andra underhållsinsatser ska utföras.
  • Riksintresset för kulturmiljövården Säters stadskärna får inte påtagligt skadas av åtgärder som förbättrar tillgängligheten.
  • Tillgänglighetsåtgärder inom Säters stadskärna ska utföras med samma ambition och kvalité avseende funktionalitet, materialval och design, som den riksintressanta kulturmiljön en gång skapades med.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.