Översiktsplan – Säters innerstad

Säters tätort är kommunens centralort och i många avseenden dess ansikte utåt. Här finns stora kvaliteter, som bland annat bostäder i genuin småstadsmiljö med närhet till butiker, caféer och restauranger. Det är viktigt att utnyttja och tydliggöra dessa kvaliteter.

Detta tema handlar om estetiska och stadsmiljömässiga frågor som berör innerstadens bevarande och utveckling. Kopplat till detta finns förstås även trafiktekniska frågor som i översiktsplanen främst behandlas under temat Kommunikationer. Begreppet Säters innerstad skiljer sig från den faktiska tätorten. På kartan nedan ser du vilket område Säters innerstad avser.

Eftersom det första intrycket av en stad eller ort är mycket viktigt är det angeläget att besökare tidigt får en positiv syn på Säter som ort. Den offentliga miljön i centrala Säter, i synnerhet den del som vetter mot riksväg och järnväg, behöver därför en betydande kvalitetsmässig höjning. Innerstaden bör synliggöras från riksvägen och en tydlig infart till centrum skapas. Ett attraktivare och mer lättillgängligt centrum gynnar handeln och det är därför av intresse att hitta trafiklösningar som tillgodoser samtliga behov.

Vill man skapa en profil kring tätorten och centrumhandeln är det viktigt att ha ett tydligt koncept. Ett förslag är att bygga vidare på traditionen av Säter som ”trästaden”, men att göra det i en modern tappning. Det finns också ett behov av att i innerstaden se över principer för markbeläggning, belysning m.m.

Riktlinjer och strategier för Säters innerstad

  • Innerstaden ska synliggöras från riksvägen och en tydlig infart till centrum skapas.
  • Förhållandet mellan innerstaden, entrén till Säterdalen och ett nytt resecentrum ska förstärkas.
  • Handeln ska utvecklas i Säters innerstad. Karaktären som trivsam, serviceinriktad småstad ska behållas.
  • Åtgärder för att omgestalta vissa gator ska planeras så att de kan utföras när ledningsarbeten, beläggningsarbeten eller andra underhållsinsatser ska utföras.
  • Åtgärder  ska utföras med samma ambition och kvalité avseende funktionalitet, materialval och design, som den riksintressanta kulturmiljön en gång skapades med.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.