Översiktsplan – Näringsliv och utveckling

Säter är en kommun som präglas av småföretagsamhet. Näringslivet är dynamiskt med en stor bredd på de ca 1000 företag som således återfinns inom många olika branscher. Störst är träbranschen, samt jordbruk och skogsbruk.

Både historiskt sett och idag är träbranschen och de gröna näringarna (all näringsverksamhet som har sin bas i jord, skog och landsbygdens miljö) dominerande. Av kommunens yta på 574 kvadratkilometer används 85 procent till jord- och skogsbruk. Branschen är kommunens mest betydelsefulla och Säters kommun har en av Dalarnas bästa jordbruksbygder med öppna landskap. Många av företagen växer och en stor utmaning ligger i upprätthålla goda transportmöjligheter som behövs för att företagsverksamheter ska fungera.

Utöver det är kommun och landsting stora arbetsgivare inom kommunen och i centrala Säter finns flertalet mindre företag, flera kopplade till handel. Visionen är att uppmuntra till lokalt företagande och med hjälp av god planering ska kommunen underlätta för olika typer av nyetableringar.

Riktlinjer och strategier för näringsliv och utveckling

  • Genom aktuella fördjupade översiktsplaner och kontinuerlig detaljplanering upprätthålls planberedskap för nyetablering med kort varsel.
  • Kommunen är genom näringslivsenheten representerad i regionala samverkansprojekt med syfte att öka inflyttning och utveckla näringslivet.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.