Översiktsplan – Kulturmiljövård

Säters kommun innefattar en mängd kulturmiljöer och historiska platser. Inte minst den unikt bevarande trästaden centralt beläget i Säters centralort.

Säters kommun erbjuder många naturhistoriskt viktiga platser som fortsatt ska värnas om. Den kanske mest utmärkande är den unikt bevarade trästaden med ett gatunät från 1600-talet, men runt om i kommunen finns även annat som talar om en historisk tid så som: hyttor, kyrkor, gruvor, fornlämningar mm.

Kartan längre ner på sidan visar vilka kulturmiljöområden som anses vara av riksintresse. För att ta reda på vilka fornlämningar som finns i såväl marker som bebyggda områden tillhandahåller Riksantikvarieämbetet en söktjänst kallad FMIS eller Fornsök  på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Riktlinjer och strategier för kulturmiljövård

  • Kulturmiljövårdens intressen bevakas i samband med planläggning och lovpliktiga åtgärder. Kulturnämnden är remissinstans i sådana ärenden. Även Dalarnas museum är en resurs vid plan- och byggfrågor kulturhistoriska miljöer.
  • Områdesbestämmelser upprättas med syfte att säkerställa en större del av riksintresset för kulturmiljövård Bispberg.
  • Områdesbestämmelser upprättas med syfte att säkerställa den mycket välbevarade och kulturhistoriskt värdefulla bruksmiljön i Grängshammar.

Kartbild över riksintressen: Kulturmiljö

Karta över områden med naturmiljö i Säters kommun

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.