Översiktsplan – Klimatförändringar

Att vårt sätt att leva på bidrar till klimatförändringar är någonting forskare och beslutsfattare är överens om.

Eftersom klimatförändringar på flera sätt hotar att undergräva basen för det moderna samhället är det viktigt att alla delar av samhället, från individ till stat, tar sitt ansvar för att minska förändringarna. Kommunen har ett stort ansvar som grovt kan delas upp i tre områden:

  1. Förebyggande åtgärder mot negativa klimatförändringar.
  2. Förebyggande åtgärder mot negativa klimatförändringars effekter.
  3. Handlingsplaner för akuta effekter.

Riktlinjer och strategier för klimatförändringar

  • Som underlag för bestämmelser i detaljplaner ska sannolikheten för översvämningar (låg, viss eller stor) bedömas tillsammans med lämplig markanvändning (betydande eller mindre betydande samhällsfunktioner) Även risker för ras, skred och erosion ska bedömas.
  • Bestämmelse om lägsta tillåtna nivå på färdigt innergolv ska anges i detaljplaner för nya bostäder inom områden där det föreligger risk för översvämning.
  • Riktlinjer ska tas fram för ny bebyggelse vid Dalälven där risk för ras, skred och erosion föreligger.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.