Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka skydd. De flesta barn anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även barn som kommer helt själva utan vårdnadshavare. De räknas som ensamkommande. Bakgrunden och levnadsödena kan se olika ut för olika barn men gemensamt för alla är att de befinner sig i en utsatt situation. Staten, myndigheter, kommuner och regioner har gemensamt ett ansvar för mottagandet av ensamkommande barn i Sverige.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn som boende och skolgång.

Regionernas ansvar

Regionerna ansvarar för att ensamkommande barn får hälso- och sjukvård samt tandvård om de behöver det.

Länsstyrelsernas ansvar

Länsstyrelsen ska bland annat verka för att i det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn. De ska också föra dialog med kommunerna om hur förutsättningarna ser ut avseende boende, utbildning, fritid m.m. 

Film om vad som händer när barnet kommer till Sverige

Socialstyrelsen har tagit fram en film som ska ge ensamkommande barn en överblick över vad som kommer att hända under deras första tid i Sverige och vilka personer eller myndigheter de kommer att möta. Den tar även upp en del av barnens rättigheter.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.