Upphävande av detaljplaner i samband med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder mellan Naglarby och Enbacka

Upphävandet av delar av detaljplaner syftar till att möjliggöra genomförandet av Trafikverkets trafiksäkerhetsprojekt för upprustning och utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 789 i Enbacka.

Upphävandet handläggs med samordnat planförfarande, vilket innebär att upphävandet sker parallellt med Trafikverkets vägplan. Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets webbplats.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.