Stråket ”Staden – Dalen”

Som en följd av Trafikverkets projekt kommer trafikförsörjningen av området kring Gruvplan och Säterdalens entré att förändras. Den genomförda Vision för Gruvplan påvisar en ny utformning som fokuserar på en mer inbjudande miljö med såväl service, information, parkering som upplevelser.

Visionen kommer att genomföras etappvis och nu arbetar kommunen med projektering av ”Etapp Staden-Dalen”. Etappen avgränsas till att beröra funktionen kring entrén till Säterdalen, Kv. Hyddan samt Kv. Tuskaftet. Fokus ligger på trafik och parkeringslösningar som ger en fungerande stadsdel för alla trafikslag.

Illustrerad karta över kvarteret Stråket i Säter

Detta ska göras

Projektering och byggnation av:

  • Strukturerade parkeringsytor
  • Ställplatser för husbilar
  • Förbättrad infrastruktur för gående och cyklister
  • Tydligare gestaltning av den offentliga miljön

Tidsplan

Våren 2022

  • Trafikverket påbörjar bygget av järnväg, tunnlar och perrong.
  • Kommunen projekterar etapp ”Staden-Dalen” och ”Stationsområdet”.

Våren 2023

  • Trafikverket färdigställer sitt projekt.
  • Kommunen påbörjar bygget av båda etapperna.

Byggnationen av kommunens etapper beräknas pågå under år 2023.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.